DANTE ALIGHIERI BOZANSTVENA KOMEDIJA PDF

Dante Alighieri talijanski je pjesnik. Pisao je na latinskom i na talijanskom jeziku. Godine Od Dante je, uz brojna druga putovanja, pohodio i Hrvatsku. Umrla je

Author:Tojajind Tolabar
Country:Mayotte
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):1 January 2006
Pages:213
PDF File Size:17.32 Mb
ePub File Size:6.92 Mb
ISBN:713-5-97377-256-1
Downloads:56307
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktijinImao sam petnaest godina u prvom susretu s Paklom. To podrazumeva neku vrstu nepravde i u samom paklu. Izgleda da i u paklu, u paklenim mukama, postoji gradacija bola, gradacija kazne. Ova ljubav je bila tiha, ali je rasla. A svaki put je individualan, neponovljiv. Danteova misao je njegova vizija.

Da li je misao samo kontrolisana i dozirana emocija? Opismenjena emocija? Da li se Dante i njegova Komedija mogu shvatiti ako se ne shvati dublja snaga "iracionalnog", emocionalnog, intuitivnog? U Danteu, i kroz Dantea, govori emocija. Jedina razlika je jezik. Svest je u svemu. Ona je posledica, a ne uzrok svesti. Vrhunsko stvaranje ostaje neka vrsta enigme. Samo forma pravi granice. Ali svet bez forme nije svet. Jedino forma obuhvata svet svojim granicama.

Bez granice nema oblika. Bez forme svet je prazan, a u praznini nema ni puta ni razloga za put i kretanje. Njena sloboda je njeno ropstvo. A bez toga, zar bi pakao mogao biti pravi pakao? I u tome je tajna spektakla. Interakcija je minimalna. U Paklu su glavni likovi Vergilije i Dante. Oni su konstanta.

Spektakl je nezamsliv bez vizije ili vizija. Nema mnogo rebusa kod Dantea. U njemu nema ni zla ni dobra. Izmislio bi ih—da bi ih osmislio. Samo svet u kojem postoji hijerarhija vrednosti jeste pravi svet. A Dante se bori za svet nade i vere. Put kroz Komediju put je prema smislu i istini. Jedino smisao krije istinu. A haos pakao je jedan od elemanata ili ispoljavanja tog istog smisla, iste istine. I Dante ih kreira, postaje demijurg, vrhovni kreator i pakla i raja.

U Komediji sve je veliko. Veliki je bol, velika je kazna. Karantin, ili pakao, jeste mesto bez povratka, bez nade. E quindiuscimmo a riveder le stelle. Ovakav svet jeste Bog koji spava. Ovakvom svetu Dante se suprotstavlja i izvikuje—ne. Zato se u Danteovom svetu menja raspored i odnos vrednosti. Kod Dantea, ideje i emocije govore iz vizija. Ali ni pakao ni raj ne mogu biti stvoreni idejama o dobru i zlu, o kazni i krivici. Ako je sve u okviru Boga, onda su i vrh i dno u tom istom okviru; i pakao i raj.

Lepota bi izgubila snagu pred letargijom ostvarenja. Bez suprotnog pola, vrednost gubi vrednost. Plavetnilo neba jeste njegov izraz raja, a mrak i zlo podsetnici su njegove cene. Svet bez vrednosti jeste mrtav svet. Koliko god da je pakao izdvojen od raja, ipak, svet je samo jedan.

CON TE PARTIRO STRING QUARTET PDF

Pakao (Dante)

.

CD4041 PDF

Dejan Stojanović - Idealni stvaralac i idealno delo - Danteova Komedija

.

3600 DETIK CHARON PDF

Dante Pakao

.

Related Articles