KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Finding libraries that hold this item You may have already requested this item.

Author:Tem Goltill
Country:Estonia
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):1 July 2010
Pages:311
PDF File Size:17.52 Mb
ePub File Size:4.74 Mb
ISBN:146-7-34409-545-4
Downloads:72576
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJokasaThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

Home skripta neak. Share Embed Donate. Toni Miljak, mag. Branka Ramljak Prof. Zahvaljujem se i prof. Poslovne knjige Dvojno knjigovodstvo Kontni plan Porez na dodanu vrijednost PDV Obveza za PDV Saldiranje PDV-a Razred Dugotrajna imovina Amortizacija dugotrajne imovine Metoda jedinice outputa degresivna metoda Metoda sume brojeva korisnog vijeka uporabe degresivna metoda Dugotrajna nematerijalna imovina Izdatci za razvoj Dugotrajna materijalna imovina Postrojenja i oprema Transportna imovina Dani predujmovi za nabavu dugotrajne materijalne imovine Dugotrajna financijska imovina Dani dugotrajni zajmovi krediti i depoziti Zalihe sirovina i materijala nabava materijala; materijal u doradi Manjak sirovina i materijala na zalihama Zalihe sitnog inventara Dani predujmovi za nabavu sirovina, materijala i sitnog inventara FIFO metoda prvi ulaz — prvi izlaz Kratkotrajna imovina — roba Roba u prodavaonici — maloprodaja Prebacivanje robe Dani predujmovi za nabavu robe Razredi 8 i Zadaci za ponavljanje Prema ZOR-u, poduzetnici se dijele na male, srednje i velike.

Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva od tri uvjeta: — ukupna aktiva Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom vremenskog nastanka, tj. Okomita slova T dijeli konto na lijevu i desnu stranu. Dana Slika 3. MRS 1 od Slika 4. Odljevi za forward ugovore, terminske ugovore, Primici od donacija, subvencija i sl.

Belak, V. Slika 6. Prva ga je uvela Francuska Zakona o PDV-u. Opis Konto 1. Temeljem izjave o osnivanju d. Vlasnik je uplatio Vlasnik je uplatio prvu dospjelu ratu. Prodane su sve dionice. Dugotrajna imovina god. Knigovodstvena vrijednost imovine je vrijednost kojom se imovina prikazuje u bilanci. Procijenjeni vijek uporabe iznosi Nabavna vrijednost kamiona je Knjigovodstvena vrijednost iznosi Taj nazivnik jednak je sumi brojeva korisnog vijeka uporabe imovine.

Dakle: brojnik je svake godine sve manji. Izdatci za razvoj 1. Primljena je faktura konzultantke tvrtke ''Porta'' na iznos od Saldirajte PDV. Koncesija 1. Koncesija je aktivirana Patent 1. Patent je aktiviran To je npr. Za razliku od operativnih sustava, aplikativni softwer nije sastavni dio hardwera i s njim se postupa kao s nematerijalnom imovinom. Primjeri aplikativnog softwera su npr.

Microsoft Office, razni knjigovodstveni programi i sl. Ovakvu podjelu propisuje MRS Softwer 1. Softwer je stavljen u uporabu Iznos Br. Softwer u pripremi To je imovina koju poduzetnik posjeduje za uporabu u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe.

Iznos od Prema kupoprodajnom ugovoru, vrijednost zgrade je 1. Zgrada trgovine stavljena je u uporabu Ograda je stavljena u funkciju. Svota od Poslovna zgrada stavljena je u uporabu Prodana je zgrada za Nabava stroja 1. Stroj je stavljen u uporabu za potrebe proizvodnje Oprema je stavljena u uporabu Stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u34, od Nabava osobnog automobila nabavne vrijednosti do Automobil je stavljen u funkciju Nabava osobnog automobila nabavne vrijednosti iznad Iznos Duguje Kupnja i prodaja kamiona 1.

Kamion je stavljen u funkciju Oporezivi su PDV-om.

ACI 209.1R-05 PDF

Knjigovodstvo s Bilanciranjm

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA. Home current Explore.

EL RELOJ PARADO A LAS 7 PAPINI PDF

skripta neak.pdf

Embed Size px x x x x Skripta za polaganje razlike za 1. Raunovodstvo trokova interno raunovodstvo usmjereno internim korisnicima. Trajno isplatne liste i drugi podaci bitni za zaposlene. Namjeru oekuje da e stvoriti u poduzeu odljev resursa, koji utjelovljuje ekonomske. Strukovnih kola, prvi strani jezik 2. Ovastranica je namjenjena uenicima ekonomske kole u cilju lakeg svladavanja nastavnog gradiva iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem.

THE SIX POINTED STAR BY OJ GRAHAM PDF

Recepti Za Ceke Pop Maker

.

Related Articles