LEGIJA KNJIGE PDF

Ulemek was born on 15 March , in Belgrade, to a family of Croatian Serb origin. Ulemek grew up in New Belgrade , near the Hotel Jugoslavija. Although he was problematic in his early teens, he finished an auto mechanic program and medicine school in Belgrade. Ulemek was given the nickname "Cema" from "cement". He was given the nom de guerre "Legion" Legija because of his military career in the Legion. During his service and as sergeant, he did a tour in Yugoslavia as translator for the French Army.

Author:Kazizahn Mazukazahn
Country:Germany
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):19 August 2016
Pages:273
PDF File Size:7.72 Mb
ePub File Size:2.97 Mb
ISBN:332-9-45353-654-5
Downloads:74916
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KaleThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Nisam mogao da se pomerim. Da li sam ranjen? To je bio po-klon od moga oca kada sam Ovde to-ga nije bilo: ni kole, ni sunca - samo tama, bol i strah.

Samo da ona nije slomljena, da nisam ostao nepo-kretan. Dolazilo je iz leve noge. Napipao sam ogroman balvan, koji je verovatno prilikom eksplozije pao sa gornjeg dela zemunice.

To me ubilo u pojam, imao sam utisak da su mi noge tridesetak santimetara utisnu-te u zemlju. Prsti su mi go-vorili da je slomljen. Staklo je puklo, a kazaljke su svetlele u mraku i visile jedna preko druge.

To me je razbesnelo - zar sat koji mi je sav ponosan dao mato-ri kada sam kretao u rat? Za taj rov su govorili da je neosvojiv, jedan od retkih koji bali-je nisu uspele da uzmu tokom celog rata. Evo mu akcije, em ju je video, em je bio ranjen u nogu i rame. Opkoljeni smo, posle se ljubite i kukajte jedan drugom! Jedna od njih bila je veza sa koman-dom. Taman sam hteo da odustanem, ka-da mi se sa druge strane javio nepoznati glas.

U tom trenutku me ugleda Gavra i upita da li sam dobio komandu. Bio je potpuno demoralisan. Samo smo se pogledali i bilo nam je sve jasno. Gavra je puko. Video sam Sergeja kako u drugom delu zemunice trpa muni-ciju za PKT oko pojasa. Za manje od minut bio je sav u redenicima dok je levom rukom poneo sanduk bombi. Pomislio sam da ga skinem, ali sam pre toga morao da se oslobodim bor-benog prsluka.

Jebote, baterijska lampa! Potpuno sam to zaboravio. Uvek sam u prsluku nosio baterijsku lampu, malu maglight lampicu sa crvenim filterom za svetlo. Mozak mi je radio sto na sat. Uzeo sam lampicu, prineo je levom uhu i noktom kuckao po njoj.

Sam sebe sam ubedio da neko treba da ostane s ranjenicima. To je na nas delovalo kao sedativ. Komanda, pomislio sam i jurnuo prema telefonu. Glupo pitanje, pomislio sam. Skoro sam stigao do mesta gde je bio Sergej sa ostalima.

Zastao sam i zagledao se u njega. Izgledao je kao da je seo da se odmori, a iz grudi i usta mu je curila krv. Iako je Dinarac bio dobrica, kad popizdi, umeo je da bude nezgodan. U zemunici zemljotres od smeha. U zemunici tajac. Klimam glavom, jer od smeha ne mogu da mu odgovorim. Rus je bio u ekstazi, pucao je iz PKT-a kratkim rafalima. Kad me je pogledao, primetio sam da je ranjen. Imao je prostrelnu ranu kroz desni obraz i kroz levu nogu.

Tada me je ugledao Rus. Valjda me je razumeo, jer se okrenuo i nastavio da ispaljuje kratke rafale u prav-cu balija koje su sve vreme napadale i hvalile Alaha. Balija je izgleda bilo ko kusih pasa. Kad sam polazio, na izdisaju je bio samo momak koji je bio ranjen u stomak i kome sam dao vode.

Tamo je bio spas. Spas iz ove ludnice. S tim mislima polako krenuh nazad do glavnoga rova. Povukao sam se i ponovo seo, mozak mi je radio sto na sat. Bio sam u klopci. Strah je bio neopi-siv, skoro me blokirao. Vreme mi je curilo. Bio sam u delirijumu. Bio je to masakr. Nisam znao da li da se ponosim ili da se samome sebi gadim. Kiselo sam se nasmejao.

Bukvalno je srljao i nepotrebno se izlagao. Ostali su bili ranje-ni ili mrtvi. Sluh mi se povratio. Da li znaju da je ceo Gvozde-ni vod zbrisan sa lica zemlje. Bio je to ipak Sergej. Rus - Avganistan. Stresao sam se. Svi su ga po-znavali. U bataljonu i u brigadi bilo je osam Rusa do-brovoljaca. Nisu me zarobile balije, ali sam ovde u ovoj zemunici pod bosanskom bukvom sam i izgubljen.

Ona je bila ta koja je mogla trenutno da me izbavi iz svih mojih nevolja. Da li je smrt kao grom? Neki put se pomene u raz-govoru, uvek nekako mudro kao da znamo sve o njoj. Tada sam osetio dim. Mora da su balije zapalile vatru kako bi se ugrejale.

Bosna je to. Verovatno su balije baci-le protivtenkovsku minu. Moli-li su se Alahu. I da sve za-visi od nas samih. To je bila dobro pripremljena akcija. I sad sam sedeo ovde. Do sada su me oni dole verovatno prekrstili i pojeli paket.

Jebote, prava Odiseja. I znao sam da, bilo kako bilo, Bog postoji u svima nama i svi smo mi deo Boga. Bio sam na izmaku snage. Pomi-slio sam: ako je okvir u njoj, a najverovatnije jeste, on-da je negde zapelo. Mogao sam da je 36 iskoristim kao alat za kopanje.

Spustio sam glavu na hladnu zemlju da bih se malo odmorio i dobio novu ideju. Ni to nije valjalo, jer okvir je pravio buku, municija u nje-mu je pri svakom zabadanju u zemlju zveckala kao pra-porci. Dok sam se odmarao, nastavio sam da mrdam nogom i osetio kako mi se krv sliva od kolena nadole.

Kad mi se organizam malo smirio i znojenje prestalo, nastavio sam s radom i posle izvesnog vremena, oslobodio de-snu nogu. Molio sam Boga samo da nije otvoreni prelom. Udahnuo sam duboko, uhvatio obema ru-kama u pregibu kolena i povukao je prema sebi. Sanjao sam tako bez svesti. Video sam sebe kako letim iznad Beograda, tog grada za koji sam izuzetno vezan i koji volim do ludila. Bratstvo i jedinstvo! Ka-kva ironija!

ANXIETYBC OCD PDF

Milorad Ulemek Legija Magionicar

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover.

LA TRAICION AL CUERPO LOWEN PDF

Milorad Ulemek

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Nisam mogao da se pomerim. Da li sam ranjen?

Related Articles