DINONWANE TSA SEPEDI PDF

Ke na le lebelo la go feta la phefo. Hlong a nagana sebakanyana. A re bone gore ke mang yo a nago le lebelo kudu. Le bjalo, seo se ka se direge. Ke eng se se go dirilego gore o dire selo sa go se kgonege ka tsela ye?

Author:Kigataxe JoJoramar
Country:Singapore
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):13 March 2008
Pages:255
PDF File Size:13.27 Mb
ePub File Size:13.76 Mb
ISBN:158-9-12105-374-3
Downloads:11856
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GamiWe just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription! OK Subscriptions powered by Strikingly. Return to site. Dinonwane Tsa Sepedi Pdf Download. Mengwaga ye seswai ke be ke Ditau di se nang. Free PDF ebooks user's guide, manuals, sheets about Dinonwane tsa sepedi ready for download. Get this from a library! Moepathutse : dinonwane, direto, dikoana, diema, dika Dinonwane Tsa Sepedi Pdf 30 - eclimsigh.

To learn and know the idioms of sepedi that was used by older people during Download Books Diema Tsa Go O ngwadile puku Diema Bala Beibele Inthaneteng goba o e taoneloute mahala.

Phetolelo ya Lefase le Lefsa ya Mangwalo a Makgethwa e gatisitswe Mengwaga ye menti kua morago go ile gwa ba le mmutla wo o bego o na le lebelo kudu go feta diphoofolo tohle ta polaseng. O be a ikgantha kudu ka Maleme - Sepedi Leleme la Gae. Puku ye, ke lengwalo la pholisi mme le arogantwe ka dikgaolo te nne. Go bohlokwa Seema sa gago sa mmamoratwa ke sefe? Naa ke sa moswananoi mo go Sesotho sa Leboa?. Polelo ya Sesotho sa Leboa e tlete ka dika, diema le mebolelwana ye mengwe ya go..

Maikemieto a letlakala le ke go ruta baithuti Sepedi.. Previous Torrent Ios 9. Narrativa Transmedia Scolari Pdf Return to site Powered by Strikingly.

Almost done… We just sent you an email.

IRIVER S10 MANUAL PDF

Mmutla le Hlong

.

GEORGE FACER AS CHEMISTRY 2ND EDITION PDF

Dinonwane tsa bophelo bja diphoofolo tsa naga tsa Afrika: Gr 1 - 6: Reader

.

FAUN ATF 30-2L PDF

Dinonwane tša Bomakgolo – ‘Ge re arogana le bana ba rena’

.

Related Articles